Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Τα μαθήματα του προγράμματος εισάγονται σταδιακά και το πρόγραμμα οριστικοποιείται τέλος Οκτωβρίου.

Πριν προσέλθετε σε κάποιο μάθημα προτείνουμε να ενημερωθείτε από τη γραμματεία μας για τυχόν αλλαγές.

Τηλ. 2310407022

Get in Touch

STUDIO 57 Exclusive Fitness

Sofouli 57, Sofouli Center 2nd floor.

Thessaloniki, Greece.

Email. studio57fitness@yahoo.gr

Phone. 2310 407022

© 2019 by Studio 57 Fitness.