F94C382C-21C0-4C38-AED9-AF62F063BE6B.jpe

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Τα μαθήματα του προγράμματος εισάγονται σταδιακά και το πρόγραμμα οριστικοποιείται τέλος Οκτωβρίου.

Πριν προσέλθετε σε κάποιο μάθημα προτείνουμε να ενημερωθείτε από τη γραμματεία μας για τυχόν αλλαγές.

Τηλ. 2310407022